Með rýnihópum gefst fyrirtækjum og stofnunum kostur á að rýna í heim síns markhóps eða starfsmannahóps. Við gerum rýnihópa meðal starfsmanna, viðskiptavina, ungra, gamalla, kjósenda ákveðinna flokka, þeirra sem nota ákveðna vöru eða þjónustu og allra hinna hópanna.

    Hringdu í síma 578 0125

Rýnihópar eiga vel við þegar viðskiptavin vantar miklar eða ítarlegar upplýsingar frá markhópum eða hluta hans og eru jafnan mjög hugmyndagefandi. Maskína útbýr rýniramma í samvinnu við viðskiptavininn þar sem ákveðið er hvað skuli fjalla um. Þá eru kallaðir saman 6-10 manna hópar og stjórnandi leggur viðeigandi spurningar fyrir hópana til að skapa umræðu.

Rýnihópar eiga vel við þegar afla þarf hugmynda um nýjungar, spyrja álits á atburðum, stjórnun eða öðru þess háttar og þegar þátttakendur þurfa að horfa eða hlusta á ákveðið efni. Einnig eiga rýnihópar vel við þegar kafa þarf betur ofan í starfsmannamál, t.d. í kjölfar vinnustaðagreiningar.

Viðskiptavinir fá tækifæri til að fylgjast með umræðunum þegar þær fara fram. Niðurstöðum er skilað í skýrslu þar sem aðalatriði umræðnanna eru dregin fram en einnig er handriti af öllu sem sagt er í umræðunum skilað.